پخش زنده و آرشیو رادیو

اختوس اعلا

از 1 آذر از ساعت 22:00 به مدت 30 دقیقه


انتخابات ریاست جمهوری امریكا و روی كارآمدن ترامپ

تهیه كننده: فرشاد آذرنیا كارگردان: بهرام ابراهیمی هنرمندان: بهناز بستاندوست، رضا عمرانی نویسنده: ویدا دانشمند