پخش زنده و آرشیو رادیو

فاوست

شنبه تا پنج شنبه از ساعت 14:00 به مدت 30 دقیقه


داستان علمی تخیلی

دكتر فاوست كه مقام بزرگ در دنیای ادب دارد. جوانی ازدست رفته دكتر فاوست به او بازمی گردد و عهد می بنددكه جسم و روحش را در اختیار ابلیس بگذارد