پخش زنده و آرشیو رادیو

نقش قلم

هر روز از ساعت متغیر به مدت 15 دقیقه


مسابقه نمایش نامه نویسی

مقدمه در زمانه‌ای كه سبك زندگی در حال تغییر و تبدیل است هر رسانه‌ای موظف به طراحی سازوكارهای تازه برای كنار آمدن مخاطب خود با شرایط جدید است، به همین سبب رادیو نمایش با طراحی مسابقه نمایشنامه‌نویسی تلاش دارد تا انگیزه‌ای برای گذر از این ایام و همچنین تولید محتوای تازه برای رسانه رادیو فراهم سازد. اهداف 1- كشف استعداد‌ در حوزه نمایشنامه نویسی برای رادیو 2- ایجاد انگیزه برای نویسندگان مستعد 3- نگاه از زاویه ای نو به رخداد ها و جریان های جاری جامعه 4- تولید نمایش بر اساس آثار ارسالی دارای كیفیت قابل قبول قالب ها 1- نمایش بلند تك قسمتی 2- نمایش بلند سریالی 3- نمایش كوتاه محورهای موضوعی مسابقه در محورهای موضوعی زیر برگزار می‌شود. - جوان و آینده كشور - عدالت و مبارزه با فساد - حقوق شهروندی - شهدا - بحران‌های فراگیر (