پخش زنده و آرشیو رادیو

قوطی كبریت

از 8 آذر از ساعت 22:00 به مدت 30 دقیقه


سهاب بعد از تعطیلی اداره به عنوان شغل دوم با یك وانت كارواش سیار به شستشوی ماشین های كوچه و خیابان می پردازد . او یك خانه كلنگی به ابعاد قوطی كبریت دارد كه به همراه همسر و دو فرزندش و نیز پدر مادر خود و همسرش زندگی میكنند.