پخش زنده و آرشیو رادیو

نفس مطمئنه

از 8 آذر از ساعت 18:00 به مدت 30 دقیقه


فرازی از زندگی آیت الله دستغیب سومین شهید محراب و مبارزات او در دوران سلطنت پهلوی با ظلم و جور و ستم و آگاه سازی مردم جهت استكبار ستیزی .