پخش زنده و آرشیو رادیو

جان بر كف

از 8 آذر از ساعت 23:45 به مدت 15 دقیقه


بخش هایی از زندگی شهید مدرس

كارگردان مجید حمزه تهیه كننده اشرف السادات اشرف نژاد نویسنده هاجر كوشكی افكتور محمدرضا قبادی فر بازیگران رامین پور ایمان امیر فرحان نیا احمد لشینی باقر كریم پور شهریار حمزییان سینا نیكوكار ماندانا اصلانی احمد گنجی