پخش زنده و آرشیو رادیو

بانوی بخشش

شنبه تا جمعه از ساعت 15:45 به مدت 15 دقیقه


معرفی شخصیت های حضرت خدیجه و تاثیرات آن بانو در گسترش اسلام

مهمترین خصلت حضرت خدیجه تشخص ویژه ایست كه ایشان داشته است، این مهم در حالیست كه در جزیره العرب آن دوران زنان از پست ترین طبقات اجتماعی محسوب می شدند، اما حضرت خدیجه با فراست و در عین حال مهربانی خاصی كه داشتند، به محض اشنایی با شخصیت الهی حضرت محمد شیفته ایشان می شود. این موضوع بیش از هر موضوعی برآمده از ایمان حضرتش به خداوند است. در واقع در روند سریال در می یابیم كه حضرت خدیجه پیش از مسلمان شدن، یكتاپرست و از پیروان حضرت ابراهیم بوده و برای همین به محض آشنایی با فرستاده خداوند به او علاقه مند شده و با تمام وجود شیفته حضرت محمد می شود و با ایشان ازدواج می كنند. ازدواجی كه برای خدیجه آغاز مجادلات بسیار با اطرافیان و بزرگان قریش است، اما آن بانو، هر لحظه بیشتر به شخصیت الهی پیامبر پی می برد و در نتیجه با صلابت و ایمان بیشتر در كنار پیامبر اسلام می