پخش زنده و آرشیو رادیو

سایه خشم

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 23:00 به مدت 15 دقیقه


اسماعیل به طور اتفاقی متوجه شد پسرش بابك مشكلات مالی دارد و بدهی بارآورده و این موضوع را ازآنها مخفی كرده است و....

نمایش رادیویی