پخش زنده و آرشیو رادیو

آرایشگر مشكوك

شنبه از ساعت 6:45 به مدت 15 دقیقه


نمایش رادیویی

بهروز آرایشگریست كه دوستانش مغازه او را پاتوق خود می دانند و بخصوص جمعه ها در مغازه او گرد هم می آیند و گپ می زنند. اما اخیرا او پذیرای آنان نیست و در این روز مغازه اش را می بندد و به كسی هم درباره علت تعطیل كردن مغازه اش توضیحی نمی دهد و به هر نحو شده از پاسخ دادن به دوستانش طفره می رود....