پخش زنده و آرشیو رادیو

ایمان و رستگاری

شنبه تا جمعه از ساعت 14:00 به مدت 30 دقیقه


نمایش‌های قدیمی رادیو، از دهه 40 خورشیدی به بعد و به موجب این سند شش دانگ صدای معصوم بماند به نام وارثان قصه های شب كه در گذر سال ها خواهد ماند.

با هنرمندی بازیگران قدیمی رادیو