پخش زنده و آرشیو رادیو

پایبند

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 17:30 به مدت 15 دقیقه


گلبهار به خواستگاری پیام جواب منفی میدهد. او سال ها به امید پسر خاله اش همه خواستگارانش را رد می كند و....

تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد كارگردان: مهرداد عشقیان هنرمندان: محمد رضاعلی، شیما جانقربان نویسنده: هدیه رضایی