پخش زنده و آرشیو رادیو

نمایش ملیكا

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 22:45 به مدت 30 دقیقه


نمایش رادیویی

امام هادی"ع" كنیزی را می خرد و آن را به خواهرش حكیمه خاتون می سپارد تا نامی زیبا برایش انتخاب كند و از او مواظبت كند زیرا از آن كنیز فرزندی به دنیا خواهد آمد كه عدالت را در جهان برقرار خواهد كرد و دشمنان زیادی برای از بین بردنش تلاش خواهند