پخش زنده و آرشیو رادیو

روی خط

روزهای فرد از ساعت 11:45 به مدت 15 دقیقه


آشنایی با شخصیت‎ها ، مشاهیر و آثار معروف جهان در قالب طنز