پخش زنده و آرشیو رادیو

سكانس صدا

پنجشنبه ها از ساعت 09:00 به مدت 60 دقیقه


گفت و گویی صمیمی و متفاوت با چهره ها و بزرگان هنر دوبله ایران به همراه معرفی آثارشان