پخش زنده و آرشیو رادیو
یکشنبه 22 تیر 1399
12:15

دال(زنده)

برنامه ای گفتگو محور با موضوعات اجتماعی
تهیه كننده: زهره عبدالرحیم- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

12:40

خارج از كادر

12:55

سوال از شما، پاسخ از قرآن

13:0

قرار

ویژه برنامه اذانگاهی با موضوع آثار نماز اول وقت- تاكید بر همدلی و همراهی مومنانه- اذان ظهر به افق تهران: 13:10- موذن: شیخ محمد طوخی
تهیه كننده: سودابه طهوری- قاسم اورنگی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

13:30

خبر

خبر
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

13:55

میان برنامه

14:0

چوب خط(زنده)

مسابقه و سرگرمی
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

14:30

عبور از تاریخ

14:45

گوشه شنیدنی

15:0

كافه رادیو(زنده)

رویدادهای فرهنگی و هنری
تهیه كننده: مهدی شاهرضایی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

15:40

میان برنامه

15:45

جوان آپ

16:0

رادیو همراه(زنده)

فناوریهای نوین در حوزه تلفن های همراه و گوشی های هوشمند
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

16:45

نبض

17:0

خط آزاد(زنده)

جنگ عصرگاهی
تهیه كننده: عباس پیری- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

18:20

میان برنامه

18:30

خبر

خبر
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

19:0

گل طلایی

برنامه تخصصی ورزش
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

19:30

فوق العاده(زنده)

برنامه موسیقی محور
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

20:15

میان برنامه

ترانه، شعر و موسیقی
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

20:35

به افق ماه

20:50

خشت آسمان

20:55

میان برنامه

21:0

قرارگاه

بسیج سلامتی- انعكاس اخبار و فعالیت های پایگاه های سلامت محله ها و شهرها- همدلی و نقش جوانان مومن ایرانی در رزمایش همدلی و مقابله با كرونا
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

21:45

هم نواز

22:0

موج دانش

كنكور
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

22:50

گردونه

23:0

اینجا شب نیست(زنده)

جنگ شبانه- تاریخچه تیم پاریسن ژرمن
تهیه كننده: حامد مرادیان- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir