پخش زنده و آرشیو رادیو
پنجشنبه 6 آذر 1399
8:30

خبر

خبر
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

8:55

میان برنامه

9:0

من به تو نزدیكم(زنده)

ویژه برنامه به مناسبت وفات حضرت معصومه(س)
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

11:25

با من ورق بزن

11:35

قرار

برنامه ویژه اذان ظهر- اذان ظهر به افق تهران: 11:52- موذن: استاد عباس امام جمعه
تهیه كننده: سودابه طهوری- قاسم اورنگی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

12:5

سوال از شما، پاسخ از قرآن

12:10

میان برنامه

12:15

هواتو دارم(زنده)

كمك و همدلی با خانواده هایی كه بخاطر كرونا آسیب دیده اند
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

13:15

این برنامه طبیعی است

13:30

خبر

خبر
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

13:55

میان برنامه

14:0

گل یا پوچ

بررسی درستی و نادرستی خبرهایی كه در فضای مجازی می خوانیم و می شنویم
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

14:30

به چپ چپ، به راست راست

مهارت آموزی سربازان
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

15:0

خدا قوت(زنده)

ویژه برنامه ی تقدیر از كادر درمانی- امروز: بندر عباس
تهیه كننده: عباس پیری- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

16:45

میان برنامه

17:0

میان برنامه

17:5

به افق ماه

17:20

میان برنامه

17:25

از نزدیك

17:40

میان برنامه

ترانه، شعر و موسیقی
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

18:0

نون بده

مشاعره رادیویی
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

18:30

خبر

خبر
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

19:0

میان برنامه

ترانه، شعر و موسیقی
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

19:30

بازی باز(زنده)

مسابقه برخط
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

20:0

فوق العاده(زنده)

مسابقه ی خوانندگی و نوازندگی هنرجویان دهه هفتاد و هشتاد
تهیه كننده: سیروس رجبی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

21:0

یك پرونده یك روایت(تكرار)

بازخوانی پرونده های قتل و جنایت
تهیه كننده: مجتبی حسنی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

22:0

یكی بود یكی نبود(زنده)

به مناسبت هفته بسیج- دیدار با ایثارگران و جهادگران و بسیجیان
تهیه كننده: مجتبی حسنی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

22:50

راهی كه رفته ایم

23:0

رادیوم (تكرار)

برنامه ای در حوزه علم و دانش- روایتگر علم
تهیه كننده: شایان بهلولی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir