پخش زنده و آرشیو رادیو
جمعه 7 آذر 1399
16:0

نیشگون

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

17:0

میان برنامه

17:5

آرام جان

17:20

میان برنامه

17:30

با نخبگان

معرفی نخبگان در عرصه سلامت
با حضور دكتر منوچهر مهرام(استاد تمام دانشگاه علوم پزشكی قزوین و متخصص بیماری های كودكان)

18:0

مسابقه سه نسل

مسابقه خانوادگی درباره بیماری ها و اطلاعات عمومی در حوزه سلامت، با رقابت سه نسل در یك خانواده
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

18:50

میان برنامه

19:0

فصل دوم(تكرار)

19:10

تصویر خیال

تحلیل و بررسی فیلم سینمایی 21 گرم
با حضور خانم دكتر ابریشمی(روانپزشك و پژوهشگر سلامت جنسی)

20:0

همیار طبیعت

عشایر و رمز سازگاری با حیات وحش
با حضور مهندس(محمد فریدی رئیس اداره محیط زیست دماوند ومحیط بان) و ارتباط تلفنی با آقای مهرداد فتحی(مدیر كل حفاظت محیط زیست لرستان)

20:30

ساده مثل سلامت(تكرار)

20:40

میان برنامه

20:45

تپش مهر(تكرار)

21:0

میان برنامه

21:10

سیبك و قصه های مادربزرگ

21:25

میان برنامه

21:30

یادداشت های روزانه من(تكرار)

21:40

میان برنامه

21:45

نمایش ثبت با سند

22:0

میان برنامه

22:10

زیست شناسی 12 ام

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

22:55

میان برنامه

23:0

چشم انداز

قانون تنفس 5 ساله جنگل ها و قاچاق چوب
با حضور دكتر رسول اشرفی پور(مشاور فنی سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری) و مهندس ایمان جمشیدی(مشاور رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری)

23:55

میان برنامه