پخش زنده و آرشیو رادیو
سه شنبه 12 اسفند 1399
19:0

اخبار سلامت

19:10

میان برنامه

19:15

از اشاره تا نشانه(تكرار)

19:30

داستان ها و آدم ها

بازخوانی و تحلیل روانشناختی داستان كوتاه "شب عروسی" از مجموعه "نیوكاسل" نوشته آرش محمودی
با حضور خانم دكتر پروین ناظمی(روانشناس)

20:0

زیست رو

مسابقه محیط زیستی
با حضور دكتر محمد فریدی(رئیس اداره محیط زیست دماوند)

20:30

كافه خبر(زنده)

بررسی دستاوردهای حوزه سلامت
ارتباط تلفنی با مسئولین حوزه سلامت

21:0

میان برنامه

21:10

سیبك و قصه های مادربزرگ

21:25

میان برنامه

21:30

ساحل آرامش(تكرار)

21:40

میان برنامه

21:45

نمایش سلامت

22:0

رویدادهای سلامت

22:5

میان برنامه

22:10

سپهر دانش(زنده)

طرح یك مورد بیماری از اساتید دانشگاه علوم پزشكی اهواز
ارتباط تلفنی با دكتر مسعود سیدیان(متخصص قلب)

23:30

میان برنامه

23:35

درنگ(تكرار)

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

23:55

میان برنامه