پخش زنده و آرشیو رادیو
یکشنبه 22 تیر 1399
10:0

میان برنامه

10:10

روی خط بازار(زنده)

مجله خبری-تحلیلی در مورد وضعیت بازار
گفت و گو با كارشناس اقتصادی

11:0

میان برنامه

11:5

بازار ایرونی(زنده)


11:55

میان برنامه

12:0

# خبر

12:5

میان برنامه

شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

12:45

پله پله تا ملكوت

اذانگاهی: 13:10 موذن: استاد عباس سلیمی- معرفی مسجد و مشاوره كسب و كار
كارشناس: دكتر علیرضا نبی(كارشناس و مشاور مدیریت كسب و كار و كارآفرین)

13:29

میان برنامه

14:0

# خبر

14:5

مسابقه سكه(زنده)

برگزاری مسابقه تلفنی با رویكرد اقتصادی

14:45

میان برنامه

14:50

از این جیب به اون جیب

15:5

چالش(تكرار)

آتش سوزی مراتع و جنگلها و مدیریت آن

16:5

تابلوی واردات(زنده)

در بخش دارو و مكمل ها واردات صفر شود یا توازن ایجاد شود؟

17:5

مدیریت نوین(زنده)

طرح تركیب ژنتیكی دام های سبك در برنامه ریزی های نوین كشاورزی
گفت و گو با كارشناسان كشاورزی و اقتصادی

21:5

رهیافت(زنده)

ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه