پخش زنده و آرشیو رادیو
پنجشنبه 6 آذر 1399
9:55

میان برنامه

10:0

خبر

10:10

خانواده اقتصادی

آموزش اقتصادی صحیح به فرزندان
كارشناس: محمد علی سنگبر(كارشناس اقتصادی)

10:34

میان برنامه

10:35

چراغ خانه(تكرار)

معرفی كسب و كار خانگی در زمینه ی سازه های چوبی هنری و كاربردی
كارشناس: امیرباقری(كارشناس كسب و كار)

11:0

# خبر

11:5

فرصت نیلگون(تكرار)

پلان و برنامه جامع و هدفمند در حوزه بهره مندی از صنعت نفت و گاز در كشور
كارشناس: حسن بیك محمدلو(رئیس كمیته حمل و نقل و توسعه دریامحور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام)

11:30

پله پله تا ملكوت

اذانگاهی: 11:52 موذن: شیخ محمد طوخی- معرفی مسجد و مشاوره كسب و كار
كارشناس: دكتر علیرضا نبی(كارشناس و مشاور مدیریت كسب و كار و كارآفرین)

12:15

میان برنامه

12:25

گنج پنهان

دامپروری مكران یك فرصت اقتصادی
كارشناسان: سید مجتبی حسینی رستمی(كارشناس محقق و پشتیبان اتاق فكر كارشناسان تولید)، عبدالحمید سعدینی(كارشناس)، سید حسین حسینی جنگجو(كارشناس)، صفوراالسادات حبیب زاده(كارشناس)، خدابخش غلامی گل افشانی(كارشناس پشتیبان)

12:50

آن روی سكه

13:0

# خبر

13:5

نقشه گنج

راهكارهایی پیرامون كسب موفقیت های اقتصادی
گفت و گو با كارشناسان اقتصادی

13:30

میان برنامه

13:35

ارمغان طبیعت(تكرار)

ضرورت و اهمیت آبخیزداری
كارشناس: ابوالقاسم حسین پور(مدیر كل دفتر كنترل سیلاب و آبخوانداری سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری كشور)

14:0

# خبر

14:5

بر مدار مصرف

بررسی ساز و كار مصرف كالای فرهنگی
كارشناس: عبداله كریم زاده(عضو هیئت علمی گروه مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی)

14:29

میان برنامه

14:30

تراكنش

اهمیت رصد تراكنش های ریالی
كارشناس: مهدی خوشخوی(پژوهشگر مركز مطالاعت راهبردی دفتر تشخیص مصلحت نظام)

14:55

میان برنامه

15:0

# خبر

15:5

میدون

مسابقه رادیویی میدون و رقابت مقدماتی كارآفرینان به منظور كسب حداكثر امتیازات و راهیابی به برنامه تلویزیونی میدون شبكه 3 سیما

15:55

میان برنامه

16:0

# خبر

16:5

كرونا زندگی(زنده)

اطلاع رسانی در خصوص محدودیت های كرونایی برای كسب و كار
گفت و گو با كارشناسان اقتصادی، اجتماعی، پلیس راه و...

16:55

راه پیشرفت

17:0

# خبر

17:5

كرونا زندگی(زنده)

اذان مغرب: 17:12 موذن: استاد محمدحسین سعیدیان- اطلاع رسانی در خصوص محدودیت های كرونایی برای كسب و كار

19:55

میان برنامه

20:0

# خبر

20:5

كاوش

گام دوم-پیشرفت اقتصادی-اقتصاد دانش بنیان-تولید لوازم آزمایشگاهی منجمله میكروسكپ و اسپكتروفتومتر
كارشناس: سید حسن توسلی(مدیرعامل یك شركت دانش بنیان)

20:29

میان برنامه

20:30

ارز و مرز

روش های بازاریابی صادراتی در كشور كویت
كارشناس: امیر نیكخواه(مدرس و مشاور صادرات)

20:55

میان برنامه

21:0

# خبر

21:5

خوشه خند

شماره پیامك: 98300003637+ شماره تلفن 24 ساعته شبكه: 982127860098+
شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

21:45

میان برنامه

21:55

دكتر كتاب

22:0

میان برنامه

22:5

شب آفتابی(زنده)

معرفی یه كار افرین و استفاده از تجربیات كسب و كار وی
گفت و گو با كارشناسان كسب و كار و كارآفرینان