پخش زنده و آرشیو رادیو
یکشنبه 22 تیر 1399
10:45

آیه‌ها و آینه‌ها

10:50

حرف دل

10:55

لحظه ارادت

11:0

پرسش


11:40

چراغ مطالعه

11:50

در اختیار پخش

11:55

لحظه ارادت

12:0

در حریم ملكوت


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

12:55

لحظه ارادت(تكرار)

13:0

خبر رادیو زیارت(زنده)

13:15

نگارستان

13:30

سخنرانی مذهبی


13:55

لحظه ارادت(تكرار)

14:0

خبر سراسری


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ اخبار زیارت: AkhbareZiyarat@

14:45

در اختیار پخش

14:55

لحظه‌ی ارادت(تكرار)

15:0

نمایش


15:30

زلال جاری

15:40

مكارم خوبان

15:55

لحظه‌ی ارادت(تكرار)

16:0

برنامه خانواده(تكرار)


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

16:55

لحظه ارادت(تكرار)

17:0

نشان به آن نشانی


17:30

روایت عشق


17:50

حرف دل

17:55

لحظه ارادت(تكرار)

18:0

خبر رادیو زیارت

18:15

صدای قصه شما

18:30

دوستانه

18:45

راه رستگاران

18:50

در اختیار پخش

18:55

لحظه ارادت(تكرار)

19:0

سقاخانه


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

19:55

لحظه ارادت(تكرار)

20:0

ادامه برنامه سقاخانه


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ ارسال آثار مردمی: SahneShoma@

20:55

لحظه ارادت(تكرار)

21:0

خبر سراسری


پیامك: 98300008888+ تلفن: 985132217250+ پیامرسان‌ها: RadioZiyarat@ اخبار زیارت: AkhbareZiyarat@

21:35

اعلام برنامه

21:40

شبانه های قاصدك

21:55

لحظه‌ی ارادت(تكرار)

22:0

چشمه ایمان

22:15

نمایش


22:45

چراغ مطالعه

22:55

لحظه ارادت(تكرار)

23:0

پرسش


23:40

صدای قصه شما

23:55

لحظه ارادت(تكرار)