پخش زنده و آرشیو رادیو
چهارشنبه 26 تیر 1398
10:20

نمودار

فرهنگ پوشش در ایران، فرصتها و تهدیدها
آقای مهدی محمودی(رئیس انجمن موسسات مد و لباس در كشور)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

11:0

خبر(زنده)

11:15

رهاورد

نقش فناوری های نوینی همچون نانو، در تصفیه آب
مهندس كیوانی(مدیرعامل شركت فناورانه)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

11:40

میان برنامه(زنده)

11:45

جارچی

11:55

بحث روز

بررسی مهمترین رویدادهای سیاسی در هفته ای كه گذشت.
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

12:35

میان برنامه(زنده)

12:40

به افق آفتاب

برنامه اذانگاهی ظهر- صفات مومنان- اذان: 13:10، موذن: استاد كریم منصوری
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

13:25

صفحه من

13:30

پلاك 8

پرداختن به دستاوردهای انقلاب اسلامی(دفاعی، نظامی، ادبیات داستانی و هنر انقلاب)، جنگ نرم- حقیقت و بصیرت- پرداختن به شهدای مدافع حرم
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

13:55

راه امام كلام امام

14:0

خبر(زنده)

مروری بر اخبار ایران و جهان
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

14:45

میان برنامه(زنده)

14:50

صفحه من

15:0

گلبانگ

پخش ترانه های درخواستی مخاطبان
شماره پیامك برنامه: 9830000900+ و تلفن برنامه: 982122168013+

15:25

میان برنامه(زنده)

15:30

سیاره آبی

روز جهانی اسب
دكتر تك تاز(دامپزشك)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

15:50

كافه هنر

معرفی هنرمندان- نقد سینمایی آثار- رویداد های روز فرهنگی با گزارش تینا میركریمی- آیین سخن
شیما شریفی(عضو گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی) و مهدی صالحی(كارشناس و پژوهشگر ادبیات)، شماره پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

16:30

جهان سیاست

مرور سریع و دقیق بر اخبار ایران و جهان
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

16:55

میان برنامه(زنده)

17:0

خبر(زنده)

17:10

ورزش ایران

بررسی خبرهای ورزشی روز
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

17:55

راه رستگاران

18:0

مسابقه یك، دو، صدا

مرحله اول مسابقه یك دو صدا شامل بخش های لطیفه خوانی و حالت نمایشی
داوران: علی سلیمانی، لاله صبوری، عباس محبی، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

18:40

صفحه من

18:55

نشانی

19:0

خبر(زنده)

19:5

ایرانشهر- صدا كن مرا

چرا بعضیها توقع بیجا دارن؟ اذان: 20:40، موذن: استاد محمدكاظم محمدزاده
آیتم ها: گزارش از سطح شهر، گفتگوی آزاد و... پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

20:50

میان برنامه(زنده)

20:55

شور و نور

21:0

خبر(زنده)

مروری بر اخبار ایران و جهان
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

21:35

رویای آندلس

امنیت سایبری- قدرت ایران و تقابل جدید در روابط بین الملل
محمدرضا فرجی پور(كارشناس فضای سایبری)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

22:0

خبر

22:5

راهی به آبادی

بررسی مسائل روستا
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

22:25

میان برنامه(زنده)

22:30

قصه شب- قسمت پنجم

22:45

دیروزنامه

22:55

میان برنامه(زنده)

23:0

خبر(زنده)

23:5

رهاورد(تكرار)

نقش فناوری های نوینی همچون نانو، در تصفیه آب
مهندس كیوانی(مدیرعامل شركت فناورانه)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

23:30

قرار شاعرانه

شعر و تصنیف های قدیمی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

23:55

میان برنامه(زنده)