پخش زنده و آرشیو رادیو
چهارشنبه 26 تیر 1398
10:30

خبر

10:35

تهران ورزشی(زنده)

اطلاع رسانی اخبار ورزشی، پیگیری رویدادها و حواشی مسابقات ورزشی، ارتباط با مسئولین
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

11:0

سعادت آباد(زنده)

حوادث، موضوعات پلیسی و پیگیری مطالبات مردم از پلیس
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

12:0

میان برنامه

12:5

ادامه سعادت آباد(زنده)

اذان ظهر به افق تهران: 13:10، حوادث، موضوعات پلیسی و پیگیری مطالبات مردم از پلیس
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

13:50

میان برنامه

14:0

گفتاورد

تبیین و بررسی سبك زندگی
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

14:30

خبر

مشروح اخبار استان تهران
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

15:0

خانه ما(زنده)

ارائه الگوی خانواده ایرانی اسلامی
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

15:30

از رادیو تهران بپرسید(زنده)

تعامل با مخاطبان، پاسخگوی تمامی پرسش های مخاطبان
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

16:0

021(زنده)

مسابقه تلفنی بین شركت كننده های برنامه
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

16:30

خبر

16:35

ادامه 021(زنده)

مسابقه تلفنی بین شركت كننده های برنامه
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

16:55

میان برنامه

17:0

اینجا پایتخت نیست

سفر به استان های كشور
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

17:25

صدای شهر

17:30

تهرانك

روز جهانی ایموجی ها، احوالپرسی در فضای مجازی با استیكر و ایموجی، به ویژه دیدار مجازی با پدر و مادر
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

17:55

میان برنامه

18:0

تهران من(زنده)

خدمات عمومی، سوال مخاطبان: اگر چند هكتار زمین داشته باشید برای مردم چی می سازید و كجا؟
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

18:25

صدای شهر

18:30

ادامه تهران من(زنده)

خدمات عمومی، سوال مخاطبان: اگر چند هكتار زمین داشته باشید برای مردم چی می سازید و كجا؟
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

19:25

صدای شهر

19:30

ادامه تهران من(زنده)

خدمات عمومی، سوال مخاطبان: اگر چند هكتار زمین داشته باشید برای مردم چی می سازید و كجا؟
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

20:15

میان برنامه

20:20

صدای شهر

20:30

خبر

اذان مغرب به افق تهران: 20:40 و مشروح اخبار استان تهران
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

21:0

چراغ(زنده)

معضلات و مشكلات تاكسی داران و مسافران، تاكسی ها باید در تابستان از كولر و در زمستان از بخاری استفاده كنند
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

22:0

میان برنامه

22:5

نقطه سر شب(زنده)

مهمانانی از حوزه موسیقی داریم؛ خواننده ها، آهنگسازان و...
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

23:30

كتاب شب

بازخوانی آثار مشهور ایران و جهان، این هفته: "یك رئیس جمهور به فروش می رسد" با صدای بهروز رضوی
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

23:50

ادامه نقطه سر شب(زنده)