پخش زنده و آرشیو رادیو
چهارشنبه 26 تیر 1398
10:25

میان برنامه

10:30

خونه زندگی(زنده)

یك سفر دلچسب بعد از كنكور
با حضور دكتر شیبانی(روانشناس) اخبار سلامت: 11:00

11:55

این پرونده بسته نیست(تكرار)

12:0

نیم نگاه- گروه بهداشت و تندرستی(زنده)

غرق شدگی سومین علت مرگ ناشی از حوادث غیرعمدی
ارتباط تلفنی با دكتر داوودی(عضو مركز تحقیقات ترومای گیلان) و دكتر كولیوند(رئیس اورژانس كشور)

12:40

یاد یاران

12:55

تا بیكران

ویژه برنامه اذان ظهر
اذان ظهر: 13:10 مؤذن: محمدپور

13:25

میان برنامه

13:30

غذا سلامت زندگی

توجهات تغذیه ای ورزشكاران در تابستان
با حضور دكتر فواد عسجدی(دكترای تغذیه)

14:0

رویدادهای سلامت

14:5

داستان یك زندگی(زنده)

همسرانی كه خسیس هستند زندگی را دستخوش چه آسیب‌هایی می‌كنند؟
با حضور دكتر شهرام وزیری(روانشناس)

14:50

میان برنامه

15:0

مجله سالمندی(زنده)

خدمات شهری برای سالمندان
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

16:0

تازه ها

16:5

مسابقه سبك و سنگین

مسابقه با محوریت تغذیه و اطلاعات پزشكی و دانش سلامت
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

16:30

كودك من

چگونه به كودكان زیر 2 سال غذا بدهیم؟
با حضور خانم دكتر مریم حلی‌ساز(روانشناس كودك)

16:55

میان برنامه

17:0

كافه سلامت- گروه بهداشت و تندرستی(زنده)

در مصرف بهینه انرژی كوشا باشیم
ارتباط تلفنی با دكتر شریفی یزدی(جامعه شناس)

18:30

میان برنامه

18:40

درنگ

18:55

میان برنامه

19:0

اخبار سلامت

19:10

كارگاه سلامت

علل و عوامل موثر در بروز كمردرد و راه های پیشگیری
با حضور خانم دكتر صدیقی(جراح مغز و اعصاب) و خانم دكتر حجتی(متخصص طب فیزیكی)

20:0

ره آورد(زنده)

بررسی دستاوردهای حوزه سلامت
ارتباط تلفنی با مسئولین حوزه سلامت اذان مغرب: 20:40 مؤذن: سبزعلی

21:0

میان برنامه

21:5

سیبك و قصه های مادربزرگ

21:20

یادداشت های روزانه من(تكرار)

21:30

نمایش زمین سرسبز- زندگی دوباره

پیرامون موضوعات سلامت
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

22:0

رویدادهای سلامت

22:5

میان برنامه

22:10

سپهر دانش(زنده)

بررسی موردی بیماری های گوش و گلو و بینی
ارتباط تلفنی با دكتر مهرداد رقاع(متخصص گوش و گلو و بینی)

23:55

میان برنامه