پخش زنده و آرشیو رادیو
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398
6:0

سرآغاز

6:10

میان برنامه

6:15

ورزش و زندگی

6:30

به زندگی سلام كن- گروه سلامت روان(زنده)

روز یادداشت كردن- چه چیزی را امروز به عنوان یك نكته كاربردی در زندگی یاداشت می‌كنید؟
ارتباط تلفنی با دكتر سیدمجتبی موسی كاظم(روانشناس و پژوهشگر حوزه دین)

8:0

اخبار سلامت

8:5

میان برنامه

8:15

فراسو- گروه تغذیه

خام خواری و بایدها و نبایدها
با حضور دكتر منصور رضایی(دكترای تغذیه)

9:0

میان برنامه

9:10

مثبت تربیت(زنده)

چگونه با نوجوانان وارد گفت و گو شویم؟
با حضور دكتر علی آذین(پزشكی اجتماعی و فلوشیپ پزشكی جنسی)

9:55

میان برنامه

10:5

مسابقه اف ام 102

افزایش سطح اطلاعات پزشكی، بهداشتی، تغذیه ای، ورزشی و سلامت عموم مخاطبان
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

10:25

میان برنامه

10:30

خونه زندگی(زنده)

همدلی در همه شرایط به خصوص شرایط بحرانی
با حضور دكتر نوده ای(روانشناس) اخبار سلامت: 11:00

11:55

این پرونده بسته نیست(تكرار)

12:0

نیم نگاه- گروه خانواده(زنده)

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

12:40

میان برنامه

12:45

تا بیكران

ویژه برنامه اذان ظهر
اذان ظهر: 13:03 مؤذن: مؤذن زاده اردبیلی

13:15

یاد یاران

13:30

غذا سلامت زندگی

دانستنی های قارچ فله و بسته بندی
با حضور دكتر محمدرضا وفا(دكترای صنایع غذایی)

14:0

رویدادهای سلامت

14:5

دوباره مرور كن(زنده)

چه سطحی از اضطراب هشدار دهنده است و باید به آن توجه كرد؟
با حضور خانم دكتر زینب السادات میرغفوریان(روانشناس)

14:50

میان برنامه

15:0

مجله پزشكی(زنده)

بلوغ و اختلالات آن
با حضور خانم دكتر رزاقی آذر(فوق غدد)

16:0

تازه ها

16:5

مسابقه سبك و سنگین

مسابقه با محوریت تغذیه و اطلاعات پزشكی و دانش سلامت
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

16:30

غیرقابل پیش بینی

كدام حوادث و رویدادها را می‌توان بحران تلقی كرد؟
با حضور دكتر علیرضا شریفی یزدی(روانشناس اجتماعی)

16:55

میان برنامه

17:0

كافه سلامت- گروه بهداشت و تندرستی(زنده)

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

18:30

میان برنامه

18:40

یك روز یك كتاب(تكرار)

18:55

میان برنامه

19:0

اخبار سلامت

19:10

میان برنامه

19:15

سایه روشن

باور: ورزشكاران باید از ویتامینD تزریقی استفاده كنند- باور: دوبینی از عوارض لیزیك است.
ارتباط تلفنی با خانم دكتر سماء بیطرفان(پزشك و دكترای تغذیه) و دكتر محمد ربیع(فلوشیپ قرنیه)

19:45

ساده مثل سلامت(تكرار)

19:55

قرار

ویژه اذان مغرب
اذان مغرب: 20:03، مؤذن: منصوری

20:15

ره آورد(زنده)

بررسی دستاوردهای حوزه سلامت
ارتباط تلفنی با مسئولین حوزه سلامت

21:0

میان برنامه

21:5

سیبك و قصه های مادربزرگ

21:20

یادداشت های روزانه من(تكرار)

21:30

نمایش جشن تولد- قسمت 04

پیرامون موضوعات سلامت
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

22:0

رویدادهای سلامت

22:5

میان برنامه

22:10

سپهر دانش(زنده)

برررسی موردی بیماری های نوزادان
ارتباط تلفنی با دكتر فرهاد چوبدار(فوق تخصص نوزادان)

23:55

میان برنامه