پخش زنده و آرشیو رادیو
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398
5:40

گفتارش

5:45

نغمه های نیمایی

6:0

در روشنای صبح

6:15

ترانه باران

6:30

صبح به وقت فرهنگ(زنده)

اطلاع رسانی اخبار فرهنگی روز و پرداختن به مسائل روز
ایرج عباسی و علی جعفری(كارشناسان)

7:0

خبر

7:10

ادامه صبح به وقت فرهنگ(زنده)

اطلاع رسانی اخبار فرهنگی روز و پرداختن به مسائل روز
ایرج عباسی و علی جعفری(كارشناسان)

7:55

گفتارش

8:0

خبر

8:10

پخش مذاكرات مجلس شورای اسلامی

پخش زنده مذاكرات مجلس شورای اسلامی

12:15

كلماتی كه بوی تازگی می دهند

نشست های فرهنگی، ادبی و هنری- كثرت گرایی اخلاقی
جواد حیدری(كارشناس)- كاری از گروه تاریخ و اندیشه

12:45

اذان ظهر

اذان ظهر: 13:03 موذن: مرحوم رحیم موذن زاده اردبیلی

13:15

بدون تاریخ

13:30

هفتانه

بررسی مهم ترین خبرهای حوزه هنر و ادبیات- پویش لباس همدلی- گفتگو با علی دهباشی درباره احمد اقتداری- نمایشگاه قلم موی دولبه
علی جعفری، احمد خالصی و خانم فخاریان(كارشناسان)- كاری از گروه ادب و هنر

14:0

پخش مذاكرات مجلس شورای اسلامی

پخش زنده مذاكرات مجلس شورای اسلامی

18:0

میان برنامه

شماره پیامك شبكه: 9830000558+ تلفن های شبكه: 982122040085+ و 982122058800+

18:30

دیدار در رادیو

پای خاطرات پیشكسوتان رادیویی

19:0

خبر

مشروح اخبار

19:30

رادیو كتاب

برنامه عصرگاهی رادیو فرهنگ با موضوع كتاب و فضای مجازی
اذان مغرب: 20:03 موذن: استاد محمدحسین سعیدیان

21:0

شنیدنی های تاریخ

21:15

سفرنامه خوانی

21:30

نیستان

برگی از موسیقی اصیل ایرانی- گفتگو و مرور كارنامه هنری موسیقیدانان ایران
كیوان ساكت و خانم ها ندا رادمهر و فرنوش تدین(كارشناسان)- كاری از گروه ادب و هنر

22:55

گفتارش

23:0

میدان آزادی(زنده)

تحلیلی بر اخبار فرهنگی، هنری و اجتماعی
كاری از گروه فرهنگ و جامعه