پخش زنده و آرشیو رادیو
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398
6:0

میان برنامه


6:30

آخرین نشان مردی- قسمت 6

حامد دانشجویی كه در حال نوشتن پایان نامه خود است و در هنگام نوشتن پایان نامه اتفاقات و بحث های جالبی پیرامون حامد اتفاق می افتد كه روند نوشتن پایان نامه را تحت تاثیر خود قرار می دهد و...
تهیه كننده: ژاله محمدعلی گوینده: میرطاهر مظلومی نویسنده: مهرداد صدقی

7:0

میان برنامه

7:15

نمایش گل به خودی- قسمت 3

مهرشاد و كامیار دو پسرعموی فوتبالیست كه در یك باشگاه بازی می كنند. كامیار به مهرشاد حسادت داشته و با او در حال رقابت است. مهرشاد به دلیل كارهای خیرش محبوبیت زیادی دارد و...
كارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: نازنین مهیمنی، مهرداد مهماندوست نویسنده: یاسمن شكرگزار

7:45

میان برنامه

8:0

خبر

رله از رادیو ایران

8:45

میان برنامه

9:0

گیومه

برنامه تركیبی، نمایشی با رویكرد اطلاع رسانی فرهنگی
تهیه كننده: آزاده شاهرخ مهر گوینده: شیما جانقربان

11:0

میان برنامه

11:15

نمایش محاق- قسمت 3

امیر و رویا زوجی كه سه سال از ازدواجشان میگذارد. امیر در شركت پدر رویا كار می كند و نسبت به بعضی اقدامات معاون شركت معترض است و این موضوع را با پدر همسرش در میان میگذارد اما...
كارگردان: حمید منوچهری هنرمندان: ایوب آقاخانی، احمد شمس آصف نویسنده: حمیدرضا عباسی

11:45

میان برنامه

12:0

داستان های كوتاه طنز- قسمت 7

این مجموعه، نمایه‌ای است از داستان‌های طنز جوانان در سال‌های اخیر كه آینده‌ای درخشان در داستان طنز را نوید می‌دهد.
تهیه كننده: آزاده شاهرخ مهر گوینده: میرطاهر مظلومی نویسنده: مهدی دهقانی

12:30

سایه سار مهر

12:45

اذان

اذان: 13:03 موذن: حسینعلی شریف
برنامه اذانگاهی

13:15

میان برنامه

13:30

نمایش دوست من بهاء الدین

فرازی از زندگی كشكول شیخ بهایی
كارگردان: بهرام سروری نژاد هنرمندان: ایوب آقاخانی، مهدی صباغی نویسنده: سعید تشكری

14:0

خبر

رله از رادیو ایران

14:45

میان برنامه

15:0

ارغوان هنر

برنامه تحلیلی درباره تئاتر، سینما و هنر
تهیه كننده: رویا ولی زاده گوینده: معصومه روح بخش

17:0

میان برنامه

17:15

نمایش یك روز عادی- قسمت 3

معلم شیمی یك مدرسه به طور ناگهانی ناپدید میشود و دو تا از شاگردانش تصمیم میگیرند او را پیدا كنند و...
كارگردان: مینو جبارزاده هنرمندان: عرفان ابراهیمی، بهادر ابراهیمی نویسنده: مهرداد امینی

17:45

میان برنامه

18:0

نمایش یكی مثل شما- قسمت 4

واقعیتی از زندگی 7 كارآفرین برتر كشور كه با وجود تمام مشكلات توانستند برگی از اقتصاد ایران را به نام خود ورق بزنند...
كارگردان: محمد عمرانی هنرمندان: بیوك میرزایی، فریبا متخصص نویسنده: سهیلا خدادادی

18:30

آخرین نشان مردی- قسمت 6

حامد دانشجویی كه در حال نوشتن پایان نامه خود است و در هنگام نوشتن پایان نامه اتفاقات و بحث های جالبی پیرامون حامد اتفاق می افتد كه روند نوشتن پایان نامه را تحت تاثیر خود قرار می دهد و...
تهیه كننده: ژاله محمدعلی گوینده: میرطاهر مظلومی نویسنده: مهرداد صدقی

19:0

نمایش یكی بود یكی نبود

نمایش‌های قدیمی رادیو، از دهه 40 خورشیدی به بعد و به موجب این سند شش دانگ صدای معصوم بماند به نام وارثان قصه های شب كه در گذر سال ها خواهد ماند.
كارگردان: اكبر مشكین هنرمندان: ثریا قاسمی، رامین فرزاد نویسنده: محمد مجلسی

19:30

سایه سار مهر

19:45

اذان

اذان: 20:03 موذن: مرحوم رحیم موذن زاده اردبیلی
برنامه اذانگاهی

20:15

میان برنامه

20:30

نمایش قسم- قسمت 3

بهرنگ در مترو دوست قدیمی اش سعید را میبیند. سعید به دلیل گذشته اش خود را از بهرنگ مخفی می كند و شماره تلفن اشتباه به بهرنگ می دهد اما...
كارگردان: مهرداد مهماندوست هنرمندان: نورالدین جوادیان، كامیار محبی نویسنده: هدیه رضایی

21:0

نمایش هزار افسان

براساس داستان های هزار و یك شب
كارگردان: میكائیل شهرستانی هنرمندان: مهین نثری، اسماعیل بختیاری تنظیم برای رادیو: سمیرا عباسی شكوهی

21:30

نمایش گل به خودی- قسمت 3

مهرشاد و كامیار دو پسرعموی فوتبالیست كه در یك باشگاه بازی می كنند. كامیار به مهرشاد حسادت داشته و با او در حال رقابت است. مهرشاد به دلیل كارهای خیرش محبوبیت زیادی دارد و...
كارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: نازنین مهیمنی، مهرداد مهماندوست نویسنده: یاسمن شكرگزار

22:0

آخرین نشان مردی- قسمت 6(تكرار)

حامد دانشجویی كه در حال نوشتن پایان نامه خود است و در هنگام نوشتن پایان نامه اتفاقات و بحث های جالبی پیرامون حامد اتفاق می افتد كه روند نوشتن پایان نامه را تحت تاثیر خود قرار می دهد و...
تهیه كننده: ژاله محمدعلی گوینده: میرطاهر مظلومی نویسنده: مهرداد صدقی

22:30

میان برنامه

22:45

نمایش گل به خودی- قسمت 3(تكرار)

مهرشاد و كامیار دو پسرعموی فوتبالیست كه در یك باشگاه بازی می كنند. كامیار به مهرشاد حسادت داشته و با او در حال رقابت است. مهرشاد به دلیل كارهای خیرش محبوبیت زیادی دارد و...
كارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: نازنین مهیمنی، مهرداد مهماندوست نویسنده: یاسمن شكرگزار

23:15

میان برنامه

23:30

نمایش محاق- قسمت 3(تكرار)

امیر و رویا زوجی كه سه سال از ازدواجشان میگذارد. امیر در شركت پدر رویا كار می كند و نسبت به بعضی اقدامات معاون شركت معترض است و این موضوع را با پدر همسرش در میان میگذارد اما...
كارگردان: حمید منوچهری هنرمندان: ایوب آقاخانی، احمد شمس آصف نویسنده: حمیدرضا عباسی