پخش زنده و آرشیو رادیو
چهارشنبه 26 تیر 1398
11:0

میان برنامه

11:15

نمایش سرمای آن روزها- قسمت 5

نادر از فرزندانش خواست در خانه اش جمع شوند تا درباره اموالش با آنها صحبت كند اما از نادر خبری نمی شود و...
كارگردان: ژاله علو هنرمندان: شهین نجف زاده، كامیار محبی نویسنده: یاسمن شكرگزار

11:45

میان برنامه

12:0

سِر سَر- قسمت 3

زندگینامه شهید مدافع حرم عبداله اسكندری به روایت اعظم سالاری همسر شهید
تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد گوینده: صفا آقاجانی نویسنده: نجمه طرماح

12:30

میان برنامه

12:45

سایه سار مهر

13:0

اذان

اذان: 13:10 موذن: جواد رفیعی
برنامه اذانگاهی

13:30

نمایش عروسك پارچه ای

دختری كه بیمار است و در اتاقش عروسك درست می كند تا اینكه دكتری به دیدنش می آید و...
كارگردان: خسرو فرخزادی هنرمندان: محمد مجد زاده، مروارید كریم پور نویسنده: شیرین جعفری

14:0

خبر

رله از رادیو ایران

14:45

میان برنامه

15:0

نمایش مردی در تاریكی- قسمت 5

سیا و رامین دو قاچاقچی مواد مخدرند كه توسط پلیس تعقیب شده اند. آنها وارد ساختمانی میشوند و منتظر مانده تا آنها بروند اما ناگهان متوجه می شوند كه در خانه مردی نابینا زندگی می كند و...
كارگردان: ژاله علو هنرمندان: نازنین مهیمنی، بهرام ابراهیمی نویسنده: علیرضا مجیدی

15:30

میان برنامه

15:45

نمایش طعمه شیرین

مردی به طور اتفاقی مجبور می شود پرستار پیر مردی بد اخلاق شود كه همه ی پرستارهای قبلی خود را فراری داده و در آخر پرستار با پیر مرد دوست شده و حال او را خوب می كند...
كارگردان: خسرو فرخزادی هنرمندان: بیوك میرزایی، اسماعیل بختیاری نویسنده: یاسمن شكرگزار

16:15

لطفا پیغام خود را بگذارید- قسمت 6

این داستان روایتگر آخرین تماس های دریافتی یكی از افراد مرتبط با دربار شاهنشاهی است و...
تهیه كننده: مهدیه تقی زاده گوینده: نورالدین جوادیان نویسنده: خسرو باباخانی، رقیه سادات صفوی

16:45

میان برنامه

17:0

ارغوان هنر

برنامه تحلیلی درباره تئاتر، سینما و هنر
تهیه كننده: رویا ولی زاده گوینده: معصومه روح بخش

19:0

نمایش كوچ- قسمت 5

نمایش‌های قدیمی رادیو، از دهه 40 خورشیدی به بعد و به موجب این سند شش دانگ صدای معصوم بماند به نام وارثان قصه های شب كه در گذر سال ها خواهد ماند.
كارگردان: سیروس افخمی هنرمندان: مهین نثری، مسعود تاج بخش نویسنده: محمد مجلسی

19:30

میان برنامه

19:45

نمایش تاكسی سر خط- قسمت 2

ماجرای سید محمود راننده تاكسی كه هر روز برایش ماجراهای جالبی پیش می آید و...
كارگردان: مهرداد مهماندوست هنرمندان: نورالدین جوادیان، احمد گنجی نویسنده: مجید دیندار

20:15

سایه سار مهر

20:30

اذان

اذان: 20:40 موذن: مرحوم شیخ سید متولی عبدالعال
برنامه اذانگاهی

21:0

نمایش هزار افسان

براساس داستان های هزار و یكشب
كارگردان: میكائیل شهرستانی هنرمندان: مهین نثری، اسماعیل بختیاری تنظیم برای رادیو: سمیرا عباسی شكوهی

21:30

نمایش داماد فراری- قسمت 8

حشمت خان تازه داماد است. همسرش تازه فوت كرده و تصمیم دارد از نو ازدواج كند اما این وصلت موجب نارضایتی اطرافیانش میشود و...
كارگردان: محمد پورحسن هنرمندان: رضا عمرانی، اسماعیل بختیاری نویسنده: محمد پورحسن

22:0

لطفا پیغام خود را بگذارید- قسمت 6(تكرار)

این داستان روایتگر آخرین تماس های دریافتی یكی از افراد مرتبط با دربار شاهنشاهی است و...
تهیه كننده: مهدیه تقی زاده گوینده: نورالدین جوادیان نویسنده: خسرو باباخانی، رقیه سادات صفوی

22:30

میان برنامه

22:45

نمایش داماد فراری- قسمت 8(تكرار)

حشمت خان تازه دامادی كه همسرش تازه فوت كرده تصمیم دارد از نو ازدواج كند اما این وصلت موجب نارضایتی اطرافیانش میشود و...
كارگردان: محمد پورحسن هنرمندان: رضا عمرانی، اسماعیل بختیاری نویسنده: محمد پورحسن

23:15

میان برنامه

23:30

نمایش سرمای آن روزها- قسمت 5(تكرار)

نادر از فرزندانش خواست در خانه اش جمع شوند تا درباره اموالش با آنها صحبت كند اما از نادر خبری نمی شود و...
كارگردان: ژاله علو هنرمندان: شهین نجف زاده، كامیار محبی نویسنده: یاسمن شكرگزار