پخش زنده و آرشیو رادیو
دوشنبه 5 آبان 1399
20:0

نقل و نقلستان

گفت و گو با طنزپردازان كشور
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

20:30

سینما صبا

20:45

جورچین

گزیده هایی از برنامه های رادیو صبا
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

21:30

جدی نگیرید، جدی بگیرید

21:40

میان برنامه

21:45

قصه های صبا

22:0

صبا چی میگه

آیتم های مختلف طنز
پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

23:0

بومرنگ

23:15

آپاراتچی

23:30

زیر گذر طنز

23:45

دور دنیا در 15 دقیقه