پخش زنده و آرشیو رادیو

تالار آینه

جمعه 4 مهر 1399 ساعت 02:45 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

تالار آینه

فرهنگ كتاب و كتابخوانی

آقای شهاب شهرزاد(كارشناس فرهنگی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

لیست قطعات

زمان پخش : یكشنبه و سه شنبه ساعت 22:05 به مدت 15 دقیقه/ تهیه كننده : عبدالله علایی / مجری- كارشناس: شهاب شهرزاد