پخش زنده و آرشیو رادیو

شب بخیر كوچولو

دوشنبه 7 مهر 1399 ساعت 21:35 به مدت 10 دقیقه

اطلاعات برنامه

شب بخیر كوچولو

برنامه شبانه كودكان؛ قصه گویی با صدای بانوی قصه گو

پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

لیست قطعات

ترویج فرهنگ قصه‌گویی برای كودكان در بین والدین ترویج مفاهیم اخلاقی ودینی از طریق قصه و نهادینه كردن این مفاهیم در كودكان بصورت غیرمستقیم ارتقاء آگاهی كودكان در خصوص چگونگی برقراری روابط اجتماعی تقویت شادابی و روحیه كودكان از طریق گفتن قصه‌های شاد و امیدبخش

عوامل برنامه