پخش زنده و آرشیو رادیو

سرای سخن

جمعه 4 مهر 1399 ساعت 03:30 به مدت 25 دقیقه

اطلاعات برنامه

سرای سخن

نعت با عزت و بی نظیر عمر

حجت الاسلام استاد انصاریان(كارشناس دینی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

لیست قطعات
عوامل برنامه