پخش زنده و آرشیو رادیو

نیشدارو

دوشنبه 7 مهر 1399 ساعت 21:45 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

نیشدارو

معرفی مفاخر طنزپرداز معاصر- ارسال بخش های طنز توسط شنوندگان به صورت تعاملی- پرداختن به موضوعات فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و خانوادگی به صورت طنز

پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

لیست قطعات

این برنامه به متون ادبی طنز و بررسی كتاب ها و مجلات طنز توجه دارد و همچنین به مسائل سیاسی و اجتماعی روز با نگاه انتقادی و طنز می پردازد. در این برنامه بسته به حكایت از جلوه های مرتبط و متناسب هم استفاده می شود. زمان پخش : شنبه تا سه شنبه ساعت 21:45 به مدت 20 دقیقه/ تهیه كننده : عبدالله علایی / مجری: صابر قدیمی