پخش زنده و آرشیو رادیو

خانه و خانواده

دوشنبه 7 مهر 1399 ساعت 09:00 به مدت 60 دقیقه

اطلاعات برنامه

خانه و خانواده

خریدهای بیخودی و مصرف گرایی

آقای دكتر افشین گلستان(كارشناس سواد رسانه ای)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

لیست قطعات

ساخت پی اس ای های مرتبط با موضوع و اتفاق های روز (در صورت تناسب موضوع)، فعال سازی بخش پرسش و پاسخ از كارشناس و تعامل با مخاطبان از طریق فضای مجازی، سفر به شهرهای مختلف از بخش های این برنامه است. گفتنی است، «خانه و خانواده» در روز های دوشنبه به شكل ویژه به بررسی پرونده های روز قضایی در حوزه ی را بررسی می كند. زمان پخش : شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:00 به مدت 60 دقیقه / تهیه كننده: متین فیروزی، زهرا قائدی/ مجریان : فاطمه آل عباس

عوامل برنامه