پخش زنده و آرشیو رادیو

سلام صبح بخیر

دوشنبه 5 آبان 1399 ساعت 06:35 به مدت 25 دقیقه

اطلاعات برنامه

سلام صبح بخیر

برنامه صبحگاهی رادیو- بحث، گفتگو و اطلاع رسانی لحظه ای درباره رویدادها و مسائل اجتماعی روز

پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

لیست قطعات