پخش زنده و آرشیو رادیو

ایرانشهر- صدا كن مرا

دوشنبه 5 آبان 1399 ساعت 17:10 به مدت 105 دقیقه

اطلاعات برنامه

ایرانشهر- صدا كن مرا

اذان: 17:43، موذن: شیخ محمد طوخی

پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

لیست قطعات

زمان پخش : شنبه تا چهارشنبه ساعت 19:10 به مدت 105 دقیقه / تهیه كننده : حسین معصومی و آرمان ستوده / مجریان : مهرناز فقیهی و لیلا صفری / بازیگر: منصور اسكندری

عوامل برنامه