پخش زنده و آرشیو رادیو

گلبانگ

دوشنبه 5 آبان 1399 ساعت 15:00 به مدت 25 دقیقه

اطلاعات برنامه

گلبانگ

پخش ترانه های درخواستی مخاطبان

پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

لیست قطعات

زمان پخش : شنبه تا پنج شنبه ساعت 15:00 به مدت 25 دقیقه/ تهیه كننده : ندا حاجی اسماعیلی / مجری: مریم نشیبا

عوامل برنامه