پخش زنده و آرشیو رادیو

جهان سیاست

دوشنبه 5 آبان 1399 ساعت 15:30 به مدت 25 دقیقه

اطلاعات برنامه

جهان سیاست

مرور سریع و دقیق بر اخبار ایران و جهان

پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

لیست قطعات

جهان سیاست با بررسی دقیق و سریع موضوع ها می كوشد مخاطبان را در معرض جدیدترین تحلیل ها ایران و جهان قرار دهد و از این منظر طرح موضوع های داخلی، منطقه ای و بین المللی مورد توجه این برنامه است. • زمان پخش : شنبه تا چهارشنبه ساعت :15:30 به مدت 25 دقیقه/ تهیه كننده : مریم هدیه لو/ احمد یوسفی/ مجری : اعظم لك/ سیدحسین حسینی