پخش زنده و آرشیو رادیو

راه رستگاران

دوشنبه 5 آبان 1399 ساعت 15:55 به مدت 5 دقیقه

اطلاعات برنامه

راه رستگاران

شرح و توضیح فرازی از نهج البلاغه

حجت الاسلام سرلك(كارشناس دینی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

لیست قطعات

.زمان پخش: هر روز هفته ساعت 19:55 / تهیه كنندگان: لیلا كوچكیان و حسن بنایی( یك هفته در میان) كارشناس مذهبی: حجت الاسلام علی سرلك