پخش زنده و آرشیو رادیو

به افق آفتاب(زنده)

دوشنبه 5 آبان 1399 ساعت 11:25 به مدت 45 دقیقه

اطلاعات برنامه

به افق آفتاب(زنده)

برنامه اذانگاهی ظهر- صفات مومنان- اذان: 11:48، موذن: استاد محمدحسین سعیدیان

پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

لیست قطعات

در بخش های برنامه به شبهات دینی ،آشنایی با فرقه های انحرافی با استخراج و الهام از متون دینی پاسخ داده می شود. زمان پخش: نیمه اول سال ساعت: 12:30 و نیمه دوم سال ساعت 11:30 هر روز/ تهیه كنندگان: حسین معصومی و عبدالله علایی/ گویندگان: حسن همایی و مهدی طهماسبی

عوامل برنامه