پخش زنده و آرشیو رادیو

افلاكیان

شنبه 8 آذر 1399 ساعت 22:00 به مدت 60 دقیقه

اطلاعات برنامه

افلاكیان

الگوهای رفتاری با نگاهی به سیره علما

سیدسعید حسینی(گوینده)

لیست قطعات

برنامه «افلاكیان» با هدف سبك زندگی اسلامی و مومنانه با بهره مندی از سیره و سبك زندگی علما با حضور كارشناسان حوزه معارف اسلامی و سیره علما با همكاری "موسسه سیره علما" تقدیم شنوندگان فرهیخته و مومن صدای فضیلت و فطرت می شود. برنامه «افلاكیان» كاری از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف و با دوتیم برنامه ساز شنبه تا چهارشنبه ساعت 23 از این رسانه دینی پخش می شود، كه تهیه كنندگی این برنامه در این هفته سید روح الله شجاعی و اجرای آن را حسن حیدرزاده بر عهده دارند.