پخش زنده و آرشیو رادیو

بركرانه نور(تكرار)

شنبه 8 آذر 1399 ساعت 21:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

بركرانه نور(تكرار)

تفسیر آیات 1 تا 10 سوره مباركه شمس

علی برخورداری(تهیه كننده) و آیت الله جوادی آملی(كارشناس)

لیست قطعات