پخش زنده و آرشیو رادیو

گفتگوی 21

شنبه 8 آذر 1399 ساعت 21:10 به مدت 20 دقیقه

اطلاعات برنامه

گفتگوی 21

طرح و مطالبه مسائل و دغدغه های فرهنگی نظام

آقایان: كاظمی، امامیان و ركنی(تهیه كنندگان)

لیست قطعات

در این برنامه كه به صورت زنده برای مخاطبان پخش می شود آخرین موضوعات معارفی كه به وقوع پیوسته و همچنین موضوعات معارفی كه در آینده به وقوع خواهد پیوست بررسی، و یا با مسئولان و دست اندركاران همایش های دینی و مذهبی گفتگو می شود.