پخش زنده و آرشیو رادیو

كلام ناب

شنبه 8 آذر 1399 ساعت 20:55 به مدت 5 دقیقه

اطلاعات برنامه

كلام ناب

طریق خداشناسی

عبدالله جوادی(تهیه كننده) و شهید مطهری(كارشناس)

لیست قطعات