پخش زنده و آرشیو رادیو

زمزم احكام(تكرار)

شنبه 8 آذر 1399 ساعت 18:20 به مدت 20 دقیقه

اطلاعات برنامه

زمزم احكام(تكرار)

بیان احكام شرعی و پاسخگویی به استفتائات مخاطبان

علی اسماعیلی(تهیه كننده) و سید مرتضی موسوی نژاد(گوینده)

لیست قطعات