پخش زنده و آرشیو رادیو

دعای هفتم صحیفه سجادیه

شنبه 8 آذر 1399 ساعت 13:45 به مدت 10 دقیقه

اطلاعات برنامه

دعای هفتم صحیفه سجادیه

دعای هفتم صحیفه سجادیه

رادیو معارف همراه همیشگی شما. روابط عمومی: 2-982532910551+ پیامك: 9830000553+

لیست قطعات

امواج فضیلت و فطرت از شنبه 12 مهر 99 ساعت 13:30 اقدام به پخش دعای دعای هفتم صحیفه سجادیه می كند گفتنی است دعای هفتم صحیفه سجادیه به آسان شدن دشواری‌ها به دست خدا و فراهم آمدن اسباب حیات به واسطه رحمت الهی اشاره دارد. این دعا در 10 فراز از امام سجاد (ع) نقل شده است.