پخش زنده و آرشیو رادیو

روایت كتاب(تكرار)

شنبه 8 آذر 1399 ساعت 13:30 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

روایت كتاب(تكرار)

روایت كتاب چای خوش عطر پیرمرد

حسن توكلی زاده(تهیه كننده) و سیدبهرام سروری نژاد(بازیگر)

لیست قطعات