پخش زنده و آرشیو رادیو

مكارم خوبان

شنبه 8 آذر 1399 ساعت 06:30 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

مكارم خوبان

مقدمات مرگ

علی برخورداری(تهیه كننده) و آیت الله احمدی میانجی(كارشناس)

لیست قطعات
عوامل برنامه