پخش زنده و آرشیو رادیو

زمزم احكام

شنبه 8 آذر 1399 ساعت 04:15 به مدت 20 دقیقه

اطلاعات برنامه

زمزم احكام

بیان احكام شرعی و پاسخگویی به استفتائات مخاطبان

علی اسماعیلی(تهیه كننده)

لیست قطعات

این برنامه یكی دیگر از برنامه‌های كهن و پر سابقه رادیو معارف است كه به سبب پاسخگویی به نیاز همیشگی مخاطبان همواره بیشترین حجم تماس‌های صوتی و پیامكی را به خود اختصاص داده است. این برنامه با هدف فرهنگ‌سازی در عرصه تقلید، تبیین احكام شریعت، ترویج احكام دین مبین اسلام و فقه شیعه و ایجاد ارتباط بین مراجع معظم تقلید و اقشار مختلف مردم طراحی شده است. این برنامه در دو بخش تهیه و تولید می‌گردد كه در بخش آغازین با هدف فرهنگ‌سازی در عرصه تقلید برخی از موضوعات مورد نیاز اقشار مختلف جامعه از قبیل؛ اصناف مختلف كارگری، فرهنگیان، پزشكی و پزشكان، كارمندان و ... از نگاه فقه شیعه مورد بررسی قرار می‌گیرد و احكام آن تبیین می‌گردد و در بخش دوم استفتائات و سؤالات شرعی مخاطبان توسط مراجع معظم تقلید یا نمایندگان ویژه آن بزرگواران پاسخ داده می‌شود. پاسخگویی شخص مرجع تقلید یا