پخش زنده و آرشیو رادیو

دیار سلمان

شنبه 8 آذر 1399 ساعت 03:15 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

دیار سلمان

وقایع، تاریخ و تمدن پس از اسلام

امیرعباس خاقانی(تهیه كننده)، حجت الاسلام فلاح زاده(كارشناس) و محسن مومنی(گوینده)

لیست قطعات