پخش زنده و آرشیو رادیو

پرسمان تاریخی(تكرار)

شنبه 8 آذر 1399 ساعت 02:10 به مدت 55 دقیقه

اطلاعات برنامه

پرسمان تاریخی(تكرار)

پاسخ به پرسش‌ها و شبهات تاریخ اسلام و تاریخ انبیاء

محمد حسین پور(تهیه كننده) و حجت الاسلام پیشوایی(كارشناس)

لیست قطعات