پخش زنده و آرشیو رادیو

اذان

سه شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 11:50 به مدت 40 دقیقه

اطلاعات برنامه

اذان

اذان ظهر به افق تهران: 12:16 موذن: استاد حاج حسن رضائیان

لیست قطعات