پخش زنده و آرشیو رادیو

تلاوت استاد سید مرتضی سادات فاطمی

سه شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 09:30 به مدت 10 دقیقه

اطلاعات برنامه

تلاوت استاد سید مرتضی سادات فاطمی

سوره فصلت آیات 26-34

لیست قطعات

این تلاوت ها، شامل تلاوت های تحقیق و ترتیل و تلاوت پخش است.