پخش زنده و آرشیو رادیو

تلاوت استاد محمد هلیل

سه شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 15:30 به مدت 20 دقیقه

اطلاعات برنامه

تلاوت استاد محمد هلیل

سوره لقمان آیات 31-آخر

لیست قطعات

این تلاوت ها، شامل تلاوت های تحقیق و ترتیل و تلاوت پخش است.