پخش زنده و آرشیو رادیو

تلاوت استاد انور شحات انور

سه شنبه 12 اسفند 1399 ساعت 08:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

تلاوت استاد انور شحات انور

سوره های بقره آیات 282-آخر، قریش و كافرون

لیست قطعات

این تلاوت ها، شامل تلاوت های تحقیق و ترتیل و تلاوت پخش است.